Videos

Hornfiffen

Klarälvspolska

Härjedals schottish: Trad./arr. Bragr

Knud Jepsens vals: Trad./ arr. Bragr

Utan dig: Musik: Lars Martin Myhre, tekst: Ingvar Hovland/ Anna Wirsen. Arr. Bragr

Tidløsa valsen/tidløsa giggen: Peter “Puma” Hedlund/arr. Bragr